Klemenčič, M. M. (1986). Socialnoekonomska in prostorska problematika samotnih kmetij v KS Črna. Dela, 2, 51-56. https://doi.org/10.4312/dela.2.51-56