Plut, D. (1989). Ob 70-letnici poučevanja in raziskovanja geografije na ljubljanski univerzi. Dela, (6), 1–8. https://doi.org/10.4312/dela.6.1-8