Bračič, V. (1989). Haloze v zadnjih desetletjih. Dela, (6), 52–63. https://doi.org/10.4312/dela.6.52-63