Belec, B. (1989). Ugotavljanje stopnje razdrobljenosti kmetijskih zemljišč v različnih sistemih poljske razdelitve v Sloveniji. Dela, (6), 64–71. https://doi.org/10.4312/dela.6.64-71