Kranjc, A. (1989). Prispevek geografov Inštituta za raziskovanje Krasa k reševanju prostorske problematike. Dela, (6), 117–126. https://doi.org/10.4312/dela.6.117-126