Ogrin, D. (1989). Vpliv padavinskih in temperaturnih razmer na širino letnic črnih borov (pinus negra) v submediteranski Sloveniji. Dela, (6), 163–173. https://doi.org/10.4312/dela.6.163-173