Natek, M. (1989). Kmetije kot činitelj in jedra gospodarske in socialne preobrazbe hribovskega sveta. Dela, (6), 196–207. https://doi.org/10.4312/dela.6.196-207