Vrišer, I. (1989). Razmestitev obrtne dejavnosti v SR Sloveniji. Dela, (6), 208–217. https://doi.org/10.4312/dela.6.208-217