Klemenčič, M. M. (1989). Družbenogospodarski prehod v Sloveniji. Dela, (6), 230–243. https://doi.org/10.4312/dela.6.230-243