Klemenčič, V., & Gosar, A. (1990). Tromeja - Obmejna regija Jugoslavije, Avstrije in Italije. Dela, 7, 1-184. https://doi.org/10.4312/dela.7.1-184