Zupan, S. (2002). Vloga in pomen regionalnega razvojnega naĨrtovanja - primer Gorenjske. Dela, 18, 533-548. https://doi.org/10.4312/dela.18.533-548