Nicod, J. (2003). Razumevanje okoljskih problemov na dinarskem krasu. Dela, 20, 27-41. https://doi.org/10.4312/dela.20.27-41