Sić, M. (2004). Pomen kolodvorskih predelov v prostorsko-funkcijskem razvoju Zagreba. Dela, 22, 67-76. https://doi.org/10.4312/dela.22.67-76