Potočnik Slavič, I. (2004). Podeželje na prelomu tisočletja: izzivi in problemi. Dela, 22, 146. https://doi.org/10.4312/dela.22.146