Ogrin, D. (2005). Predhodno poročilo o raziskovanju minimalnih temperatur v mraziščih pozimi 2004/2005. Dela, 23, 221-233. https://doi.org/10.4312/dela.23.221-233