Plut, D. (2005). Varstvo okolja in prostorski razvoj Slovenije. Dela, 23, 278. https://doi.org/10.4312/dela.23.278