Klemenčič, M. M. (2006). Teoretski pogled na razvojne strukture slovenskega podeželja. Dela, 25, 159-171. https://doi.org/10.4312/dela.25.159-171