Potočnik Slavič, I. (2006). Podeželje v sodobnih razvojnih razmerah. Dela, 25, 245-246. https://doi.org/10.4312/dela.25.245-246