Kušar, S., & Černe, A. (2006). Regionalni, prostorski in okoljski kazalci za vrednotenje regionalnega razvoja, strukture in potencialov. Dela, 26, 27-41. https://doi.org/10.4312/dela.26.27-41