Ravbar, M. (2007). Socialno-geografska preobrazba naselbinskih struktur - kako usmerjati razvoj?. Dela, 27, 81-100. https://doi.org/10.4312/dela.27.81-100