Repe, B. (2007). Voda v prsti in ugotavljanje njenega razporejanja v odvisnosti od reliefa. Dela, 28, 91-106. https://doi.org/10.4312/dela.28.91-106