Nemec, L. (2008). Ustvarjanje produktivnega geografskega učnega okolja z vidika učnih stilov, oblik in metod. Dela, 29, 89-101. https://doi.org/10.4312/dela.29.89-101