Potočnik Slavič, I. (2009). Socialni kapital na slovenskem podeželju. Dela, 31, 21-36. https://doi.org/10.4312/dela.31.21-36