Stepišnik, U., Ferk, M., Kodelja, B., Burger, B., Abramović, M., & Peterca, S. (2009). Brezstropa jama v Podbojevem lazu, Rakov Škocjan. Dela, 31, 37-53. https://doi.org/10.4312/dela.31.37-53