Potočnik Slavič, I. (2009). Prvi mednarodni geografski znanstveni simpozij Preobrazba podeželja v času tranzicije in vključevanja v Evropsko unijo (Transformation of rural areas in the conditions of transition and integration into the European Union, Kupres (Bosna in Hercegovina), 7.-10. maj 2009). Dela, 31, 176-177. https://doi.org/10.4312/dela.31.176-177