Cigale, D., Lampič, B., & Mrak, I. (2010). Turistični obisk in zavarovana območja – primer Triglavskega narodnega parka. Dela, 33, 75-96. https://doi.org/10.4312/dela.33.75-96