Potočnik Slavič, I. (2010). Vključevanje kmetov v oskrbne verige: primer dopolnilnih dejavnosti na slovenskih kmetijah. Dela, 34, 5-22. https://doi.org/10.4312/dela.34.5-22