KuĊĦar, S. (2010). Planiranje kot dejavnik lociranja proizvodnih dejavnosti v Sloveniji. Dela, 34, 61-72. https://doi.org/10.4312/dela.34.61-72