Resnik Planinc, T., & Ilc, M. (2010). IzobraĹževanje za lokalno trajnostno oskrbo s hrano. Dela, 34, 167-186. https://doi.org/10.4312/dela.34.167-186