Miklič, S., & Trobec, T. (2023). Sezonske spremembe gladine Cerkniškega jezera v obdobju 1961–2020. Dela, 59, 91-150. https://doi.org/10.4312/dela.59.91-150