Jelen, A., & Repe, B. (2015). Poskus večkriterijskega iskanja alternativnih krmnih rastlin na območju Spodnje Savinjske doline. Dela, (43), 89–107. https://doi.org/10.4312/dela.43.89-107