Pokos, N., Turk, I., & Živić, D. (2015). Depopulacija in staranje prebivalstva na podeželskih območjih bjelovarsko-bilogorske županije (1961–2011). Dela, (43), 123–140. https://doi.org/10.4312/dela.43.123-140