Ogrin, M. (2016). Trajnostni razvoj ob reki Vipavi. Dela, 46, 199-201. https://doi.org/10.4312/dela.46.199-201