LAMPIČ, B.; KASTELIC, A. Prepoznavanje in evidentiranje mejic: Preverjanje različnih metod na pilotnem območju Ljubljanskega barja. Dela, [S. l.], n. 56, p. 5–51, 2021. DOI: 10.4312/dela.56.5-51. Disponível em: https://journals.uni-lj.si/Dela/article/view/10711. Acesso em: 1 jul. 2022.