OGRIN, D. Vpliv padavinskih in temperaturnih razmer na širino letnic črnih borov (pinus negra) v submediteranski Sloveniji. Dela, [S. l.], n. 6, p. 163–173, 1989. DOI: 10.4312/dela.6.163-173. Disponível em: https://journals.uni-lj.si/Dela/article/view/1166. Acesso em: 22 mar. 2023.