Altić, Mirela. 2021. „Vpliv Blaža Kocena (Blasiusa Kozenna) in Njegovega Geografskega Atlasa Na Razvoj hrvaške šolske Kartografije“. Dela, št. 56 (december):193-218. https://doi.org/10.4312/dela.56.193-218.