Klemenčič, Vladimir, and Anton Gosar. 1990. “Tromeja - Obmejna Regija Jugoslavije, Avstrije in Italije”. Dela, no. 7 (December): 1-184. https://doi.org/10.4312/dela.7.1-184.