Topole, Maja. 2002. “Fizičnogeografsko Vrednotenje podeželskega Prostora Za Kmetijstvo in Pozidavo”. Dela, no. 18 (December): 243-66. https://doi.org/10.4312/dela.18.243-266.