Zupan, Slavka. 2002. “Vloga in Pomen Regionalnega Razvojnega načrtovanja - Primer Gorenjske”. Dela, no. 18 (December): 533-48. https://doi.org/10.4312/dela.18.533-548.