Langhagen-Rohrbach, Christian. 2003. “Finančni središči Frankfurt Main in Zürich in Njuni Obmestji – Primerjava Regionalih Struktur ”. Dela, no. 19 (December): 63-76. https://doi.org/10.4312/dela.19.63-76.