Nicod, Jean. 2003. “Razumevanje Okoljskih Problemov Na Dinarskem Krasu”. Dela, no. 20 (December): 27-41. https://doi.org/10.4312/dela.20.27-41.