Potočnik Slavič, Irma. 2004. “Podeželje Na Prelomu tisočletja: Izzivi in Problemi”. Dela, no. 22 (December): 146. https://doi.org/10.4312/dela.22.146.