Cigale, Dejan, Barbara Lampič, and Irena Mrak. 2010. “Turistični Obisk in Zavarovana območja – Primer Triglavskega Narodnega Parka”. Dela, no. 33 (December): 75-96. https://doi.org/10.4312/dela.33.75-96.