Altić, M. (2021) „Vpliv Blaža Kocena (Blasiusa Kozenna) in njegovega geografskega atlasa na razvoj hrvaške šolske kartografije“, Dela, (56), str. 193–218. doi: 10.4312/dela.56.193-218.