Bračič, V. (1989) „Haloze v zadnjih desetletjih“, Dela, (6), str. 52–63. doi: 10.4312/dela.6.52-63.