Belec, B. (1989) „Ugotavljanje stopnje razdrobljenosti kmetijskih zemljišč v različnih sistemih poljske razdelitve v Sloveniji“, Dela, (6), str. 64–71. doi: 10.4312/dela.6.64-71.