Kranjc, A. (1989) „Prispevek geografov Inštituta za raziskovanje Krasa k reševanju prostorske problematike“, Dela, (6), str. 117–126. doi: 10.4312/dela.6.117-126.