Ogrin, D. (1989) „Vpliv padavinskih in temperaturnih razmer na širino letnic črnih borov (pinus negra) v submediteranski Sloveniji“, Dela, (6), str. 163–173. doi: 10.4312/dela.6.163-173.