Natek, M. (1989) „Kmetije kot činitelj in jedra gospodarske in socialne preobrazbe hribovskega sveta“, Dela, (6), str. 196–207. doi: 10.4312/dela.6.196-207.