Vrišer, I. (1989) „Razmestitev obrtne dejavnosti v SR Sloveniji“, Dela, (6), str. 208–217. doi: 10.4312/dela.6.208-217.